Novinky

Dodatok č.1

29.06.2015 16:45
Žibritov_dodatok1_zmluva_o_terminovanom_uvere.pdf (52031)

Dohoda o vyplnovacom práve k blankozmenke č.1394/2014/D

08.12.2014 12:47
Dohoda o vyplnovacom práve k blankozmenke č 13942014D.pdf (156596)

Zmluva o termínovanom úvere č. 916/2014/UZ

08.12.2014 12:46
Zmluva o termínovanom úvere č 9162014UZ.pdf (215866)

Zmluva č. 1641/2014 o zriadení záložného práva na pohľadávky

08.12.2014 12:40
Zmluva č 16412014ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu.pdf (164188)